top of page

KIROPRAKTIKK

Kiropraktorer er offentlig  godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. For å bli autorisert kiropraktor i Norge må man ha gjennomført en 5-årig masterutdannelse, samt 1 år turnustjeneste. 

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i  førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon, uten henvisning fra lege

  • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som ultralyd, røntgen, MR og CT

  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Stønaden er 148 kroner for førstegangskonsultasjon og 68 kroner per påfølgende behandling. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene.

Les mer på www.kiropraktikk.no

bottom of page