top of page

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstending vurderings- og behandlingsansvar. For å bli autorisert fysioterapeut i Norge må man ha fullført en 3-årig bachelorutdannelse samt 1 år turnustjeneste. 

 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse - i alle aldre. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av den individuelle pasientens problem. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde funksjonsevnen og bidra aktivt i å bedre egen helse.

I tillegg til å behandle enkeltpersoner kan også fysioterapeuter jobbe helsefremmende og forebyggende i grupper på samfunnsnivå, og de samarbeider ofte med annet helsepersonell. 

 

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter får ikke noen stønad fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og disse behandlerne bestemmer sine honorarer selv. 

Les mer på www.fysio.no

bottom of page