top of page
FSC UNG

Trening i et treningssenter krever verken ballfølelse, talent eller konkurranseinstinkt – det er for alle! FSC UNG er vårt tilbud til ungdomskoleelever som består av individuell trening i studio, og ukentlige gruppetimer med instruktør. Instruktørene følger opp at treningen som gjennomføres er trygg, effektiv og morsom.

Pris fra kr 199/mnd inkludert 2 ukentlige gruppetimer.

stockphoto treningiStock_000005734962Med

Ungdom på treningssenter?

Vi mener ungdom har godt av en hverdag med allsidig fysisk aktivitet, gjerne ute i skogen, i idrettslaget eller syklende dit de skal. Samtidig må vi erkjenne at mange unge i dag sitter for mye stillen, og at det i samfunnet er for få, ikke for mange, muligheter for barn til å være fysisk aktive.

Vi ønsker å bidra til å endre denne utviklingen i positiv retning. FSC ønsker å inspirere både ungdom og deres foreldre til å bevege seg og til å bli glad i fysisk aktivitet. Aktive unge får både økt selvtillit, en sunnere kropp og bedre og lese- og skriveferdigheter på skolen - i tillegg til gleden over å bruke kroppen. Derfor ønsker vi nå å tilby aktiviteter der allsidig trening og bevegelse står i suntrum. Intensjonen med ungdomsaktivitetene på er å supplere, ikke konkurrere med, aktivitetstilbudene som tilbys gjennom skole, idrettslag og fritid.

HIIT UNG - gruppetimer tilpasset ungdom

Vi tilbyr nå 2 ukentlige gruppetimer rett etter skoletid. HIIT Ung er allsidig, variert og motiverende trening tilpasset ungdom. Det veklses mellom korte harde jobbeperioder og pauser. HIIT passer for både utrente og trente fordi du selv tilpasser belastningen til ditt nivå. 

Høsten 2019 tilbys HIIT UNG mandager og torsdager kl 14.45-15.25. 

Instruktør Magnus Næristorp
PRØV HIIT UNG GRATIS I OKTOBER
bottom of page