top of page
 • Hvordan oppretter jeg avtalegiro?
  For å opprette avtalegiro må du kogge deg inn i nettbanken din og registrere en faktura fra oss med KID-nummer. Etter registrering vil du får spørsmål om du ønsker å opprette avtalegiro. Takk ja til dette, så vil betalingene gå av seg selv.
 • Jeg var syk forrige måned. Kan jeg få tilbakebetalt månedsavgiften min?
  Vi kan fryse medlemskapet ditt fra den dagen vi får melding om sykdommen/skaden dersom du fremlegger sykemelding fra lege. Vi kan dessverre ikke tilbakebetale sykdomsfravær.
 • Jeg har blitt syk/skadet. Kan jeg fryse medlemskapet mitt?
  Vi kan fryse medlemskapet ditt fra den dagen vi får melding om sykdommen/skaden dersom du fremlegger sykemelding fra lege. Vi kan dessverre ikke tilbakebetale sykdomsfravær.
 • Jeg har mottatt betalingspåminnelse/inkassovarsel fra Crone.
  Hvis du har mottatt et betalingsvarsel fra Crone, anbefaler vi at du tar kontakt med dem på telefonnummeret du finner på brevet. De kan fortelle deg hva som har gått galt med betalingen. Ta evt. brevet med deg til resepsjonen for mer informasjon.
 • Jeg medlem på BASIC. Kan jeg delta på gruppetimer?
  Ja, men du må da kjøpe deg en plass. Du får 50 % avslag på en ordinær drop-in, og betaler kr 75,- pr gang. Du får ikke medlt deg på via appen, men må henvende deg til respesjonen i bemmannet åpningstid.
 • Hvordan fungerer FRISK Bedrift?
  Ved signert behandlingsavtale kan de ansatte ved sykdom eller skade ta kontakt med FRISK Sentralen på tlf: 53006800 og få den behandlingen de trenger. Alle helsetjenester koordineres fra FRISK Sentralen.
 • Hvilke helsetjenester inneholder FRISK Bedrift?
  Avtalen omfatter videokonsultasjon hos lege og psykolog, bildeundersøkelser (røntgen, MR, CT, ultralyd), fysioterapi, manuellterapi, kiropraktor, naprapat, osteopat, akupunktur, legespesialist, dagkirurgi og reiseutgifter. I tillegg har vi en Idrettsmedisinsk Vakttelefon som kan gi råd og veiledning ved akutt skade (ikke sykdom).
 • Hvilket treningstilbud inkludere FRISK Bedrift?
  Treningstilbudet inkluderer treningssenterets komplette tilbud, med tilgang til egentrening, gruppetrening iht. gjeldende timeplan, trening i bemannet og ubemannet åpningstid, trening på alle Family Sports Club sine treningssentre. Se vår nettside og medlemskapet ALL IN for nærmere informasjon og lokale variasjoner.
 • Hvem betaler for FRISK Bedrift, og hvem er juridisk ansvarlig for avtalen?"
  Bedriften som kjøper tjenesten er eier, juridisk og økonomisk ansvarlig. Den enkelte ansatte må godkjenne tjeneste og medlemsbetingelser på treningssenteret for å benytte treningsmedlemskapet.
 • Kan enkelte ansatte i bedriften kjøpe FRISK Bedrift?
  Nei, avtalen er kollektiv og omfatter samtlige ansatte i virksomheten. Alle ansatte over 20% stilling skal inkluderes i avtalen.
 • Er FRISK Bedrift det samme som en helseforsikring?
  Nei, dette er ingen helseforsikring, men det kan minne om det. Forskjellen er at man kan bruke denne avtalen uansett problemstilling og alle tjenestene koordineres under samme tak i FRISK Sentralen. Innholdet i en helseforsikring vil kunne variere og sammenligning er derfor vanskelig. Vi er ikke et forsikringsselskap, så behandlingsavtale er et mer dekkende ord. FRISK Bedrift har imidlertid lik pris for alle og det gjøres ingen helsevurdering i forkant og dermed ingen avkortning ift tjeneste tilbud.
 • Hva gjør den ansatte dersom den blir syk?
  Ta kontakt med FRISK Sentralen på tlf: 53006800. Der sitter det erfarne kundebehandlere som veileder deg gjennom prosessen videre.
 • Hvordan går man fram for å få en legetime?
  Ring til FRISK Sentralen på tlf: 53006800 og de vil der sette deg opp til en ledig time. Du vil få nødvendige instruksjoner fra kundebehandlere der.
 • Trenger man noe spesielt utstyr ved videokonsultasjon hos lege?
  Før konsultasjonen starter må man laste ned en app eller logge seg på PC med en link som blir tilsendt på epost. Man trenger en smarttelefon med kamera eller en PC med webkamera og mikrofon/høyttaler. I tillegg må man logge seg på med BankID/BankID på mobil. Dette er av sikkerhetsgrunner og for at vi skal vite at du er du.
 • Hvor raskt får man time til legen?
  Konsultasjon på video med vår allmennlege kan du få samme dag dersom du ringer før kl 10. Dersom du ringer etter kl 10, kan vi ikke garantere at du får time før dagen etter.
 • Vil man gå foran andre i køen til legespesialist etc.?
  Man vil få behandling innen garantitiden etter at henvisningen er sendt fra FRISK Sentralen. Hvis man ikke får time innenfor de vanlige ordningene i det offentlige helsevesen, så vil tjenesten bli kjøpt fra private aktører. Dette tar FRISK Sentralen seg av.
 • Kan behandlingsavtalen brukes av familien til den ansatte?
  Ja, legekonsultasjon på video med allmennlege kan brukes for den ansattes barn under 16 år. De andre tjenestene i avtalen kan ikke benyttes av familiemedlemmer.
 • Hvor mange fysikalske behandlinger har jeg krav på?
  I avtalen har man totalt inntil 16 fysikalske behandlinger per år/periode som bedriften har signert for. Avtalen signeres for ett år om gangen og året strekker seg da fra dato til dato. Dvs. dersom bedriften signerer avtalen 10. oktober 2018, er perioden fra denne dato og ett år fram.
 • Hvor finner jeg refusjonsskjema?
  Dette blir sendt til deg på www.pasientpost.no når du får tildelt en time hos behandler. Her må man logge seg inn med BankID/BankID på mobil og man finner da den informasjonen man trenger. Ta kontakt med FRISK Sentralen dersom en trenger hjelp til dette.
 • Hvordan får jeg tilbake pengene for behandlinger som jeg legger ut for?
  Man sender inn utfylt refusjonsskjema sammen med kvitteringer på e-post: refusjon@idrettsmedisinsk.no. Alternativt kan det sendes per post til: Idrettsmedisinsk Avdeling AS, Sandslimarka 61-63, 5254 SANDSLI.
 • Når får jeg tilbakebetalt pengene som jeg legger ut?
  Kvitteringer sendes fortløpende til regnskap som skal refundere utlegg innen 10 virkedager fra vi har mottatt alle nødvendige dokumenter. Dersom du ikke mottar pengene innen denne fristen, så må du ta kontakt med FRISK Sentralen.
 • Skal jeg sende inn en og en kvittering eller skal jeg samle opp kvitteringene og sende inn etter endt behandling?
  I utgangspunktet ønsker vi at du samler opp kvitteringene og sender inn etter endt behandling. Eventuelt kan kvitteringer sendes fortløpende, men da må det foreligge et nytt utfylt refusjonsskjema for hver innsending.
 • Blir det foretatt en helsevurdering/helsescreening i forkant av at avtalen inngås?
  Nei, vi foretar ingen helsevurdering av de ansatte. Alle kommer inn på like vilkår.
 • Hvorfor er FRISK Bedrift billigere enn andre produkter på markedet?
  FRISK Bedrift er ikke et forsikringsprodukt og en kan derfor ikke sammenligne prisen med en helseforsikring. Vi prøver i første omgang å få time til undersøkelser eksternt i den offentlige. Dette gjøres for å utnytte kapasiteten bedre i det offentlige enn det som blir gjort i dag. Dersom det offentlige ikke kan tilby time innen fristen, kjøper vi inn tjenestene privat. Totalt gjør dette at vi kan tilby produktet til en rimeligere pris.
bottom of page